VESTERGAARD I/S

Vestergaard I/S er et moderne planteavlsbrug placeret ved Øster Tørslev. Der rådes pt. over ca. 200 ha jord (tilsået med korn, frø og specialafgrøder) samt en række maskiner til brug for produktion og maskinstationsdrift.
VORES HISTORIE

Vestergaard I/S er drevet som familievirksomhed hvor de nuværende ejere Poul Erik & Peter Jensen er 3. generation på gården.

Vestergaard blev købt i 1946 af Peter Rasmus Jensen senior (afbilledet nedenfor). På handelstidspunkt bestod bedriften af 25 malkekøer, 10 grise og 75 ha jord. Ifølge optegnelser og beskrivelser i bogen "Randers Amt - træk af Amtets historie" udgivet i 1948 var gården på handelstidspunktet den største i sognet.

I 1965 overtog Jens Kristian Jensen (altid blot kaldet "Kristian") bedriften og blev således 2. generation på Vestergaard. Kristian hjalp helt frem til sin død i sensommeren 2016 til på gården - de sidste par år dog mest med gode råd og vejledning. Kristian blev 87 år og boede i sin sidste tid i en ældrebolig i Øster Tørslev hvor han med egne ord "var kommet hjem" idet boligen lå på de jorder som igennem mange år var i familiens eje.

Driften blev efter 42 år med Jens Kristian som ejer officielt overdraget til sønnerne i 2007.

I dag er al dyrehold udfaset til fordel for planteavl hvor markarealerne i dag udgør ca. 200 ha. De ca. 56 ha heraf er forpagtet.

Vestergaard som den så ud i 1942 (tidligste luftfoto):

VI UDFØRER

Pasningsaftale og forpagtning af jord tilbydes.

Vi tilbyder ydermere at udføre følgende enkeltarbejder indenfor markdrift:

Pløjning

Såning

Sprøjtning (28 m)

Udkørsel af flydende gødning (28 m)

Spredning af handelsgødning (12 - 36 m)

Mejetærskning med eller uden snitter

Frakørsel af korn

Såning af efterafgrøder (før / efter høst)

Grubning (4 m grubber)

Etablering af vildtager

Derudover tilbyder vi følgende:

Entreprenørarbejde med rendegraver

Snerydning

Oprensning af grøfter

Specialkompetencer:

Isåning / omsåning af vintersædsmarker (udføres med  skiveskærssåmaskine)

For maskinoversigt se maskiner og galleri.

MASKINPARK
 
 
 
 
· Traktor Ford 7810
 
 
 
 
 
 
 
· Grubber Marsk Stig 4 m.
 
· Tallerkenharve Galucho 5 m.
 
· Stubharve Väderstad 5,2 m.
 
· Såbedsharve Väderstad 8,1 m.
 
· Jordpakker Dalbo 1,5 m.